Newsletter algemene voorwaarden

 

1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de nieuwsbrief van Lino BV, afgekort Lino. Lino biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om zich via een formulier op de website van Lino aan te melden voor aanbiedingen en nieuws.
1.2 De algemene voorwaarden worden door de deelnemer aanvaard door het indienen van de inschrijving.
1.3 Meldingen aan Lino worden gedaan via info@linodroogbloemen.nl.

2. Aansprakelijkheid

2.1 Lino garandeert niet dat de nieuwsbriefdienst of de respectievelijke nieuwsbriefaanbiedingen te allen tijde beschikbaar zijn en door geïnteresseerden kunnen worden opgeroepen of dat deze vrij zijn van fouten qua inhoud of technologie.
2.2 Lino behoudt zich het recht om de nieuwsbriefdienst tussentijds en zonder kennisgeving aan degenen die er gebruik van maken te beëindigen indien door externe storingen of technische problemen een veilige en vlotte levering van de nieuwsbrief niet langer kan worden gegarandeerd.

3. Toestemming

3.1 Geïnteresseerden kunnen zich aan het einde van elke nieuwsbrief uitschrijven en nadat de uitschrijving door het systeem is verwerkt, zullen zij geen reclamemails meer van Lino ontvangen. Dit geldt niet voor andere communicatie met Lino of uw contactpersoon.

4. Inhoud

4.1. De aanmelding voor de nieuwsbrief vervangt niet de verificatie van de aankoopautorisatie door de verantwoordelijke medewerker van Lino. De aanbiedingen die in de nieuwsbrief worden verzonden, zijn alleen gericht op bestaande klanten en gekwalificeerde nieuwe klanten. Voordat u uw eerste bestelling plaatst, moet u mogelijk uw kredietwaardigheid verifiëren.

5 Gegevensbescherming, herroepingsrecht

5.1 Bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens van de deelnemer neemt Lino de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in acht. De deelnemer kan zijn toestemming voor de opslag en het gebruik van zijn gegevens te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@linodroogbloemen.nl. Met het wissen van de gegevens is het gebruik van de nieuwsbrief uitgesloten.

6. Slotbepalingen

6.1 Afwijkingen van deze voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden om van kracht te zijn. Hetzelfde geldt voor de vrijstelling van de schriftelijke vormvereiste.
6.2 Zijn of zullen afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn en/of.
6.3 Plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank voor rechtspersonen en handelaren is, voor zover een overeenkomst hierover wettelijk is toegestaan, Werkendam.